Castrum Solmus

International V4 archery tournament

logo%20v4_edited.png

Hlavným problémom, ktorý sa snažíme vyriešiť je zjednotenie pravidiel, kategorizácie a podmienok súťaží tradičnej lukostreľby nie len na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. V súčasnosti tradiční lukostrelci na Slovensku podliehajú pravidlám 3D Asociácie a patria do kategórie PBHB (Primitive bow, Horse bow). Táto kategória však nedostatočne špecifikuje typy lukov podľa ich konštrukcie. To má za následok nejednotné podmienky pre zúčastnených strelcov a minimálnu účasť na týchto turnajoch. Vznikajú lokálne súťaže, ktoré majú vlastné pravidlá a kategórie (podľa typu konštrukcie luku a šípu), čo znemožňuje zjednotiť súťaže pre národné kolá. Lukostrelci na Slovensku nemajú možnosť zápoliť vo vyšších súťažiach na národnej úrovni.

V Maďarsku boli vypracované pravidlá HDH-IAA historical rules, ktoré spĺňajú požiadavky presného rozdelenia primitívnych, jazdeckých a tradičných lukov. Tieto pravidlá sa aktívne používajú v Maďarsku, no na Slovensku, v Čechách a v Poľsku sa takmer vôbec nepoužívajú. Náš projekt Castrum SOLMUS – international V4 traditional tournament bude ukážkou týchto pravidiel v praxi a zároveň stretnutím vedúcich osobností národných aj nadnárodných asociácií tradičnej lukostreľby. Okrem turnaja prebehne aj rozhovor s diskusiou, ako prepojiť tradičné turnaje nie len na lokálnej úrovni, ale aj medzinárodne. Hlavným cieľom je dostať tradičnú lukostreľbu na úroveň športovej a olympijskej lukostreľby. Ďalším cieľom je prepojiť lukostrelcov V4 a vymeniť si skúsenosti, znalosti a zručnosti v tejto oblasti.

Príkladom nám je pozdvihnutie historického šermu do medzinárodnej organizácie HEMA, ktorá organizuje turnaje v historickom šerme na úrovni športu.

Castrum SOLMUS – V4 international archery tournament nie je len medzinárodnou súťažou, ale aj stretnutím lídrov asociácii tradičnej lukostreľby (Maďarsko, Poľsko, Česko, Holandsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko). Na tému zjednotenia pravidiel, kategórií a disciplín prebehne v predvečer turnaja otvorená diskusia s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi združeniami, zlepšiť informovanosť lukostreleckej spoločnosti o turnajoch v zahraničí prepojením aktuálnych webových stránok a sprístupniť informácie o turnajoch v anglickom jazyku. Práve jazyková bariéra je častokrát prekážkou v účasti na zahraničných turnajoch (najmä HU-PL, CZ-HU, CZ-PL) a jazyková mutácia (anglický jazyk) by mohla tento problém odstrániť. Tento problém nie je len v krajinách V4, ale aj vo Francúzsku a Taliansku. Týmto by sa zlepšila dostupnosť zahraničných turnajov nie len pre slovenských strelcov, ale aj ostatných. Castrum SOLMUS bude príkladom aplikácie medzinárodných pravidiel tradičnej lukostreľby podľa HDH-IAA historical rules. Strelci zo všetkých zúčastnených krajín tak si tak môžu vyskúšať tento typ turnaja a priniesť návrhy na zlepšenie do budúcnosti. Feedback o turnaji budú môcť zverejniť na stránke www.vinediworkshop.com. Castrum SOLMUS by mal zviditeľniť Slovensko, ako aj ostatné krajiny V4 v západnej Európe a vytvoriť priestor a podmienky pre obojstrannú účasť na medzinárodných turnajoch. Castrum SOLMUS je pokračovaním predchádzajúcich turnajov Castrum a Castrum Bathory a je postavený na základoch a skúsenostiach s organizáciou týchto turnajov.

Projekt Castrum Solmus je financovaný z Medzinárodného višegradského fondu.